Interiérové posuvné dvere

Posuvné itneriérové dvere sú vyrábané tak že s zavesené a vedené na vodiacej kolajnici, tak že na podlahe nevzniká žiadna prechodová bariéra.