Exteriérové posuvné dvere

Vaľké presklené plochy možno riešiť aj ako posuvné dvere, ktoré medzi itneriérom a exteriérom zabezpečia potrebný kontakt, vetranie či dostatok svetla.